Investičné plánovanie v priemyselnom podniku – Bc. stupeň štúdia

Investičné plánovanie v priemyselnom podniku – Ing. stupeň štúdia

Odvetvové ekonomiky a manažment – doktorandský stupeň štúdia (PhD.)