Janka Bábelová pracuje ako odborný asistent. Vyučuje viacero predmetov, a to:
Svetový jazyk, Profesijná komunikácia v cudzom jazyku. Odborná komunikácia pre pokročilých, Slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike dôležitosti rozvoja udržateného bývania, inštitucionálnemu prostrediu na trhu nehnuteľností v Slovenskej republike, historickému vývinu registrácie pôdy na Slovensku, platnej legislative na realitnom trhu, problemamtike energetickej spotreby v slovenských domácnostiach.
Participuje na projektoch oddelenia, robí výstupné korekcie článkov pred ich publikáciou a prezentáciou v zahraničných žurnáloch a na zahraničných konferenciách ako i preklady pre potreby študijného oddeleni. Pracuje na tvorbe anglicko-slovenského slovníka pre špecifické potreby študijného odboru. Koncipuje novú učebnicu pre výučbu cudzieho jazyka.

Výskumné záujmy: real estate market, sustainable housing, real estate legislation, energetic sustainability, institutional envirinment

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/janka-b%C3%A1belov%C3%A1-b2aa42bb/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Janka-Babelova-3

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0002-8931-7666

Scopus ID výskumníka: 57240267200

Web of Science ID výskumníka: ADO-4592-2022

Kontakt

Emailová adresa: janka.babelova@stuba.sk

Telefón: kl. 9138

Kancelária: UM STU, prízemie B2 1/1