Jarmila Machajdíková, v rámci všeobecnej praxe a následne po skončení Právnickej fakulty UK v Bratislave v roku 1982, pôsobila ako právnička na najvyšších orgánoch štátnej moci a správy (NS SR, Kancelária prezidenta SR, Ministerstvo kultúry SR a pod.). Viac ako desať rokov bola zamestnaná v bankovom sektore, kde sa v roku 2006 podielala na založení neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave a príprave právnych dokumentov, ktoré s tým súviseli. Má viacročné skúsenosti z pôsobenia v podnikateľskej sfére. Od roku 2010 pôsobí ako odborná asistentka na Ústave manažmentu STU v Bratislave.
Pre bakalárske študijné programy garantuje a zabezpečuje výučbu predmetov: Základy práva pre technikov, Úprava práv k nehnuteľnostiam a ich evidencia, Základné právne normy pre podnikateľov a Legislatíva pracovných vzťahov podniku. Pre inžinierske študijné programy garantuje a zabezpečuje výučbu predmetu: Právne vzťahy v investičnej výstavbe. Ide o predmety so zameraním na získanie základných právnych znalostí v oblasti pracovno-právnych vzťahov, občianskeho práva, obchodného práva a práva živnostenského podnikania s cieľom rozšírenia právneho vedomia študentov.
V rámci svojej odbornej činnosti sa venuje problematike bankovníctva a štátnej bytovej politiky.

Výskumné záujmy: Labor relations, Ownership relations, Trading companies, Trades

LinkedIn profil: linkedin.com/in/jarmila-machajdíková-58ba475b

Researchgate profil: researchgate.net/profile/Jarmila-Machajdikova

Orcid profil: 0000-0002-4432-6470

Web of Science ID výskumníka: AEQ-0298-2022

Kontakt

Emailová adresa: jarmila.machajdikova@stuba.sk

Telefón: +421 918 669 127

Kancelária: UM STU, prízemie, 3/1