prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD., Fakulta managementu UK v Bratislave
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brne
doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brne
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brne
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Marián Králik, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Ing. Michal Filla, PhD., Wienerberger, s.r.o. České Budějovice
Ing. Peter Lištiak, PhD., VÚB, Bratislava
Ing. Marek Oštrom, PhD., Kyndryl Services Slovensko
Ing. arch. Petr. Štěpánek, PhD., ČVUT Praha