V rámci svojej vedeckej a odbornej činnosti sa venujem financiám, účtovníctvu, moderným finančným nástrojom, ako napríklad kryptomenám, a investíciám. Vyučujem Základy finančnej gramotnosti, Finančnú gramotnosť, Inovácie na finančných trhoch, Finančný trh a podnikové financie, Simulačný tréning riadiacich činností v technológiách, Laboratórium riadenia technologických procesov, Účtovníctvo v priemyselných podnikoch, Metódy hodnotenia investícií a Podnikanie a manažment. Okrem pôsobenia na univerzite sa venujem podnikaniu a vedeniu účtovníctva pre podniky a živnostníkov.

Výskumné záujmy: financial market, corporate finance, accounting, cryptocurrency, investment

LinkedIn profil: www.linkedin.com/in/ivan-katrencik-a09b8618a

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Katrencik

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?hl=sk&user=cUz4RHcAAAAJ

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0002-0313-6806

Scopus ID výskumníka: 57872112900

Web of Science ID výskumníka: AAJ-1169-2021

Kontakt

Emailová adresa: ivan.katrencik@stuba.sk

Telefón: +421940947366

Kancelária: UM STU 2. poschodie