V súčasnosti pôsobím ako docent na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V pedagogickej činnosti pôsobím viac ako 20 rokov a je zameraná na podnikové potreby a to financie, finančnú analýzu, kalkulácie, cenotvorbu, riadenie malých a stredných podnikov, čerpanie fondov EU .Pedagogická činnosť je úzko spätá s výskumnou činnosťou.
Výskumná činnosť je naviazaná na potreby praxe a je orientovaná na :

 • na systémy inovácií udržateľných systémov biokompozitných obalovv strede európskej cirkulárnej ekonomiky
 • ekonomicko – bahaviorálne aspekta bývania
 • výskum a vývoj v oblasti modelovania a simulácie lokálnych / mikrogridov / v priemysle a ich vplyvu na ostatnú elektrizačnú sústavu
 • minimalizáciu dopadov COVID 19 prostredníctvom cielenej výživy a potravinová bezpečnosť v podmienkach pandémie
  Profesne pôsobím ako znalec v odbore Ekonomika a manažment a som vedený v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
  Člen vedeckej rady medzinárodných vedeckých konferencií : METES 2019,2020, Environmental policy tools 2019,2020, Integrated safety of environs 2019 Významné konferencie :
  31st DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation 2020, Zágreb
  35th conference IBIMA in Seville for virtual presentation, apríl, 2020
  Metodika pre prax : znalecké posudky, metodika tvorby kalkulácií pre JAVYS a.s.

Výskumné záujmy: Economics and industry management, Budgeting, Business valuation, Fundamentals of general economic theory, Investment development

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Milan-Majernik

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=milan+majernik+stu&btnG=

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0002-4421-2801

Scopus ID výskumníka: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505920710

Web of Science ID výskumníka: AAE-5751-2022

Kontakt

Emailová adresa: mila.majernik@stuba.sk

Telefón: +421911755656