Andrej Adamuščin je odborným asistentom a výskumníkom na Ústave manažmentu a lektorom na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike fungovania realitného trhu so zameraním na komerčné nehnuteľnosti a ich udržateľný rozvoj, strategický manažment podnikových nehnuteľností, dispozičné plánovanie administratívnych priestorov a investičné nástroje na realitnom trhu ako sú špeciálne podielové fondy nehnuteľností, realitné fondy, REITy a podobne. Má skúsenosti s oceňovaním všetkých druhov nehnuteľností, analýzou trhu, prípravou štúdií realizovateľnosti a stavebno-technických hodnotení. Podieľa sa na organizovaní medzinárodných podujatí so zameraním na realitný trh a v súčasnosti vedie projekt International (European) Real Estate Challenge na Slovensku, na ktorom participuje s viac ako 12 univerzitami z EÚ a z USA. Podieľal sa na aktívnom riešení Vega a COST projektov ako spoluriešiteľ a ako vedúci viacerých výskumno-vzdelávacích projektov. Napísal viacero odborných publikácií, článkov, viedol a vedie projekty s prepojením na prax. Ukončil PhD. štúdium (2009) na Stavebnej fakulte v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky v odbornej problematike Investičné nástroje na realitnom trhu. Od roku 2007 pôsobí na Stavebnej fakulte a Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Andrej Adamuščin je členom správnej rady v European Real Estate Society (ERES) od júla 2015, International Real Estate Challenge Team (RICS program) od januára 2009 a aktívne spolupracuje s neziskovými organizáciami v oblasti developmentu udržateľných nehnuteľností. Je znalcom v odbore stavebníctvo a v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností.

Výskumné záujmy: real estate market, property valuation, commercial buildings, real estate management, sustainable development

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/andrej-adamuscin-28808926/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Andrej-Adamuscin-3

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/scholar?hl=sk&as_sdt=0%2C5&q=Andrej+Adamuscin&oq=andrej

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-1649-0633

Scopus ID výskumníka: 57190189812

Web of Science ID výskumníka: D-1425-2016

Kontakt

Emailová adresa: andrej.adamuscin@stuba.sk

Telefón: 00421 907 772 967

Kancelária: UM STU, prízemie