Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje oblasti odvetvových a prierezových ekonomík, realitnému trhu, udržateľnosti, inováciám a znižovaniu vplyvu klimatickej zmeny. Bol a je členom riešiteľských kolektívov viacerých domácich a zahraničných projektov. Zúčastnil sa viacerých zahraničných pracovných stáží. Aktívne spolupracuje s praxou na viacerých zadaniach a štúdiách.

Výskumné záujmy: economics, financing, real estate market, residential housing, sustainability

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/julius-golej-b7848b31/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Julius-Golej

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?user=cngaiLcAAAAJ&hl=sk

Orcid profil: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-7191-6986

Scopus ID výskumníka: 56950746300

Web of Science ID výskumníka: AAE-7811-2022

Kontakt

Emailová adresa: julius.golej@stuba.sk

Telefón: +421 917 669 014

Kancelária: UM STU, 1.poschodie