Doktorandský študijný program Odvetvové ekonomiky a manažment, nadviazal na takmer 20 ročný úspešný doktorandský študijný program Odvetvové a prierezové ekonomiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ktorý úspešne ukončili takmer 150 absolventi. V súčasnosti vykonávajú významné pozície v rámci ekonomickej a hospodárskej praxe doma aj v zahraničí. Takmer všetci absolventi sa uplatnili na významných pozíciách v oblasti vedy ako aj významných manažérskych pozícií