Stanislava Brnkaľáková vyštudovala magisterský program Environmentálne plánovanie a manažment na Katedre krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala študentský výmenný program ERASMUS v Holandsku (Wageningen University) so zameraním na environmentálny manažment v mestách. Zúčastnila sa aj dvojtýždňového workshopu pod záštitou mimovládnej organizácie Grüne Liga v Nemecku (Osterzgebirge) zameraného na udržateľný manažment horských lúk. Počas doktorandského štúdia sa venovala výskumu adaptívneho manažmentu horských ekosystémových služieb s dôrazom na zmierňovanie klimatických zmien na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ako doktorandka sa podieľala na viacerých medzinárodných výskumných projektoch (ECOFINDERS, FACESMAP, SENSFOR, INSPIRATION). Okrem toho absolvovala množstvo zahraničných študijných pobytov (Švédsko, Slovinsko, Island), letných škôl (Fínsko, Veľká Británia) a workshopov (Nemecko, Česká republika, Slovenská republika). Ako PostDoc sa zúčastnila dvoch medzinárodných projektov Horizont 2020 (SIMRA a InnoForEST), Cost Action CLIMO a EIG Concert SMART-Water Domain. V súčasnosti pôsobí na spoločnom pracovisku SlovakGlobe – ako prednášajúca na Ústave manažmentu STU v Bratislave a ako vedecká pracovníčka na Oddelení strategických environmentálnych analýz Ústavu ekológie lesa SAV v Bratislave. Stanislava je členkou viacerých výskumných sietí ako CETIP – Network for transdisciplinary research, ISEE – International Society for Ecological Economics, ESG – Earth System Governance Project a IASC – International Society for Study of Commons.

Výskumné záujmy: adaptívny manažment, udržateľný rozvoj, spravovanie ekosystémovýh služieb, ekologická ekonómia, zdieľané statky

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/slovakglobe-cetip-network-9185b0230/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Stanislava-Brnkalakova

Google Scholar profil: https://scholar.google.sk/citations?view_op=list_works&hl=en&authuser=1&user=ikBmzGgAAAAJ

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0001-6239-2706

Scopus ID výskumníka: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204185477

Web of Science ID výskumníka: https://www.webofscience.com/wos/author/record/29297867

Academia: https://independent.academia.edu/StanislavaBrnkalakova

Kontakt

Emailová adresa: stanislava.brnkalakova@stuba.sk

Telefón: +421 908 902 394

Kancelária: UM STU, 5. poschodie