Michal V. Marek je profesorem v oboru Ekologie lesa a produkční ekologie (2002). Jeho odborné zaměření je soustředěno na reakce biosféry , především autotrofů na působení globální změny, Zabývá se nejen biologickými konsekvencemi, ale i důsledky GZ na společnost, problematiku mitigace a adaptace. Jeh odborná činnost se orientuje v kontextu managementu globální změny v měřítku krajiny a lidské společnosti. Prof. Marek je ředitelem Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., klíčové instituce v oboru výzkumu globální změny. Jeho scientometrie: Celkový počet odborných sdělení: 459, Počet článků v impaktovaných. časopisech: 107. Počet článků v ostatních vědeckých časopisech: 101, Počet monografií: 6, Učebnicové texty: 2, WOS: H-index 23, Sum of Records: 2086. SCOPUS: H-index 25, Sum of Records: 2064. Total IF: 454, Celková citovanost: 2542

Výskumné záujmy: biological responses to GC impact, mituigation and adatpation, societal responses on the level of biological tool, management of GC on the landscape and ecosystems scale

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/michal-v-marek-0a616a35/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/MichalV-Marek

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-3349-898

Scopus ID výskumníka: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7103096233&fbclid=IwAR1bVnpFiUikmrTjF1hEn9FLI_x9SLcBrBTZZN1cshI8Ts1eBunUQiYH3tA

Web of Science ID výskumníka: https://www.webofscience.com/wos/author/record/38013861

Kontakt

Emailová adresa: marek.mv@czechglobe.cz

Telefón: +420 605.545221

Kancelária: UM STU, 5/3