Marcela Basovníková ukončila inžinierske štúdium na VUT Brno, neskôr pokračovala v doktorandskom štúdiu na Mendelovej univerzite v Brne, Prevádzkovo-ekonomickej fakulte na odbore Ekonomika a manažment. Po skončení štúdia nastúpila ako asistent na Mendelovu univerzitu a neskôr aj na ÚM STU kde pôsobí dodnes. Medzi hlavné témy výskumu a výuky patrí hlavne oblasť hodnotenia výkonnosti podniku, podnikové financie a finančné analýzy.

Výskumné záujmy: Performance, Social responsibility, Finance, Analyzes, Financial analysis

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/marcela-basovn%C3%ADkov%C3%A1-4b3b961a8/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Marcela-Basovnikova

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0001-9999-2609

Scopus ID výskumníka: 36975019400

Web of Science ID výskumníka: V-4080-2018

Kontakt

Emailová adresa: marcela.basovnikova@stuba.cz

Telefón: +420604702334